Thời khóa biểu dạy học online, áp dụng từ 13/9/2021

Thời khóa biểu dạy học online, áp dụng từ 13/9/2021

Lượt xem:

Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An  thông báo đến giáo viên và học sinh Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 01 (13/9/2021), năm học 2021-2022. Hướng dẫn xem Thời khóa biểu: – Giáo viên: Chọn tên Giáo viên cần xem. – Học sinh:  Chọn tên lớp cần xem. * TKB GIÁO VIÊN: Nháy chuột vào đây để xem * TKB HỌC SINH: Nháy chuột vào đây để xem ...
Quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

Quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

Lượt xem:

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, xem Công văn của hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, xem ...