Phần mềm InTest phiên bản 2019

Phần mềm InTest phiên bản 2019

Lượt xem:

Chào quý thầy/cô! Hiện tại đã có bản nâng cấp Server và cập nhật các tính năng mới cho phần mềm Ngân hàng đề thi. – Thay đổi công nghệ sử dụng. – Tối ưu hóa hiệu năng của sản phẩm. – Sửa lỗi hết hạn bản quyền. – Hỗ trợ lấy câu hỏi, lọc câu hỏi – Tối ưu phần quản trị Online với tài khoản admin. –... ...