Trường THPT Chu Văn An

  • Điện thoại: 02553845613
  • Email: c3chuvanan@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 490, Nguyễn Huệ, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi