Phần mềm InTest phiên bản 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chào quý thầy/cô!

Hiện tại đã có bản nâng cấp Server và cập nhật các tính năng mới cho phần mềm Ngân hàng đề thi.
– Thay đổi công nghệ sử dụng.
– Tối ưu hóa hiệu năng của sản phẩm.
– Sửa lỗi hết hạn bản quyền.
– Hỗ trợ lấy câu hỏi, lọc câu hỏi
– Tối ưu phần quản trị Online với tài khoản admin.
– Thêm các tính năng mới.
Lưu ý trước khi cài đặt: 
– Sao lưu dữ liệu bản cũ (phần Offline) nếu có để khôi phục lại sau khi cài bản mới.
– Gỡ bản cài đặt cũ trước khi cài đặt.
– Tắt các phần mềm diệt virus trước khi cài đặt.
Hướng dẫn đăng ký bản quyền:
– Sau khi cài đặt xong, thầy/cô chạy phần mềm và đăng nhập Offline: admin/admin
– Vào mục trợ giúp: chọn Đăng ký bản quyền -> Chọn đường dẫn đến nơi lưu file MADANGKYBANQUYEN.TXT
– Bấm nút Đăng ký để hoàn tất. Thoát ra và đăng nhập lại.
Link tải bộ cài đặt Update: TẠI ĐÂY
Link tải mã đăng ký bản quyền: TẠI ĐÂY