Thời khóa biểu dạy học online, áp dụng từ 13/9/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An  thông báo đến giáo viên và học sinh Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 01 (13/9/2021), năm học 2021-2022.
Hướng dẫn xem Thời khóa biểu:
– Giáo viên: Chọn tên Giáo viên cần xem.
– Học sinh:  Chọn tên lớp cần xem.
* TKB GIÁO VIÊN: Nháy chuột vào đây để xem

* TKB HỌC SINH: Nháy chuột vào đây để xem